Personal Growth

FISIOPATOLOGIA RCIU PDF

Concepto de RCIU, Clasificación: PEG, RCIU. Etiología, Fisiopatología, Diagnóstico, Manejo, Pronóstico. Concept of IUGR, Classification: SGA. Dra. Sofía Córdoba V.…

Continue Reading